Wie zijn we ?


Over OWN en zijn team

OWN spruit voort uit de samenwerking tussen experten met een heel uiteenlopende maar complementaire achtergrond.


immo belgique

Investeringsadviseurs

plan

Project
Manager

gestionnaire de biens

Asset
Manager

Nicolas Jacquet putte op initiatief van het project het grootste deel van zijn ervaring uit de vastgoedinvesteringsmaatschappij “Groupe GH” waar hij daar gedurende 5 jaar het commerciële departement leidde. Een patrimoniaal bedrijf zoals dat van de Groupe GH moet een zekere autonomie verwerven met betrekking tot de expertises waarop ze zich beroept. Zo werken verschillende afdelingen (commercieel, ontwikkeling, juridisch, financieel, beheer, …) intern samen met slechts één enkel doel: De ontwikkeling van het patrimonium.

Gesteund door deze ervaring wilde Nicolas Jacquet een multidisciplinair instrument opnieuw creëren, zoals datgene dat we kunnen vinden in een investeringsgroep van een bepaalde omvang, maar dit keer om het in het voordeel van particuliere investeerders te gebruiken.

OWN streeft er dus naar om alle spelers in vastgoed die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de keuze en de besluitvorming van investeerders, onder dezelfde paraplu samen te brengen. Als gevolg hiervan werken investeringsadviseurs, architecten en vermogensbeheerders daar samen. Uiteindelijk geeft OWN zichzelf de middelen om juridische en financiële competenties intern te integreren om een meer compleet aanbod te kunnen bieden.