OWN Capital


Vastgoedbeleggingsmaatschappij

“OWN Capital” is een investeringsinstrument dat is opgericht door de “OWN”-vastgoedgroep. Een van de sterke punten van deze onderneming bestaat erin dat zij een beroep kan doen op de multidisciplinaire vaardigheden van “OWN Services” om rechtstreeks activa te verwerven, te ontwikkelen en te beheren.

OWN Capital richt zich momenteel op twee belangrijke punten.

Promotie van onroerend goed

Vastgoedontwikkelingsoperaties met welomschreven criteria


  • Woningen als voornaamste activaklasse (te renoveren of te bouwen).
  • De locatie (meestal in Brussel).
  • De kwaliteit van de gebouwen (oppervlakte, gevels, ontwikkelingspotentieel, enz.).
  • De liquiditeit van de eenheden waaruit de gebouwen bestaan op de verkoopmarkt.
  • Een mogelijke exit van de dossiers binnen 12 tot maximaal 36 maanden.

Vastgoed

Ontwikkeling van erfgoed met gelijkwaardige criteria


  • Woningen en winkels als de belangrijkste activaklassen.
  • Locatie.
  • De kwaliteit van de huurders.
  • De kwaliteit van de gebouwen (architectonische aspecten, volume en wooncomfort, potentieel op lange termijn, enz.)

Laatste voltooide projecten