Waarom investeren in vastgoed met OWN ?

Ontdek onze missie


In een onzekere economische context, lijken klassieke financiële beleggingen drastisch te verminderen en vertegenwoordigen ze niet langer in fine, zekere waarden: de financiële producten van het type “aandelen/obligaties” vertonen niet langer een redelijk stabiel rendement op investering, en de spaarrekeningen, eerder gewaardeerd door de anti-speculanten omwille van hun ratio “rendementsniveau /risicovrije belegging”, bieden nu alleen interesten die ver onder 1% liggen.

Om zijn investeerders zo goed mogelijk te ondersteunen en om tijd te besparen, één aanspreekpunt en een serieuze expertise, steekt OWN alle energie in het vinden van opportuniteiten die bij deze investeerders passen.

Of het nu is met het oog op het verkrijgen van extra middelen in de vorm van contant geld op regelmatige basis, of met het oog op het opbouwen van een langetermijn spaarplan , uiteindelijk is het doen van goede beleggingen of goede investeringen niet langer eenvoudig.

achat immo

Vastgoed kopen, wat zijn de voordelen?


Investeren in vastgoed blijft daarom ongetwijfeld de beste belegging om te overwegen in het licht van de verschillende onzekerheden die de huidige situatie in België en elders biedt.

Inderdaad, de vastgoedinvestering biedt een groot aantal voordelige garanties en relevante criteria die positief lijken te kunnen reageren op deze conjunctuur:

 • stabiele en veilige huurrendabiliteit en -rendement,
 • meerwaarden realiseerbaar op lange termijn,
 • Lage huurrisico’s,
 • Toekenning van directe (globaal inkomen) of verwachte inkomenssupplementen (pensioensparen, langetermijnbeleggingen, enz.).
 • gefaciliteerd in termen van groeiende financieringsoplossingen dankzij aanzienlijke dalingen van de hypotheekrente,
 • mogelijk hefboomeffect,
 • huurmarkt met constante hoge vraag, …

Vastgoedinvesteringen in Brussel.


Met een markt in constant evenwicht blijft Brussel ongetwijfeld de stad om in te investeren in België. Als hoofdstad van Europa biedt Brussel een groot aantal voordelen die de vastgoedinvesteerder zekerheid zal geven inzake het rendementsniveau en de op termijn realiseerbare winsten.

 • Een constante vraag op de huurmarkt, of het nu gaat om de vraag naar nieuw of oud die zorgt voor een stabiliteit van de huurinkomsten.
 • Zeer hoge registratierechten, maar die de marktwaarde van investeringsprojecten consolideren.
 • Een bloeiend kapitaal en centrum van alle interesten.

Of het nu is met het oog op het opbouwen van een substantieel vastgoedpatrimonium, het consolideren van bestaande patrimoniale activa , of met het idee van een eerste vastgoed aan te kopen, de Brusselse markt heeft nog een mooie toekomst voor zich.

achat immo

De nadelen van grondinvesteringen


Maar ondanks deze vele voordelen heeft investeren in huurwoningen in Brussel toch nadelen met betrekking tot met name de kennis van de vastgoedactualiteit en de tastbaarheid van de activa:

 • omkadering van de huurprijzen en risico op mogelijke onbetaalde huurprijzen,
 • onwetendheid inzake de marktprijs en het risico niet de juiste vastgoedbeleggingen te doen, of de juiste aankoopprijs te betalen,
 • aanzienlijke inspanningen op het gebied van de verhuur, het dagelijks beheer, en het tijdskapitaal om erin te investeren, …
conseil immobilier

OWN: Het advies inzake vastgoedinvesteringen en inzake het beheer van grondpatrimonium.


Om deze obstakels te overwinnen, presenteert OWN zichzelf als de Investeringsadviseur die zich voor het eerst en exclusief aan de zijde van de vastgoedinvesteerders positioneert.

Zijn missie is gebaseerd op 3 fundamentele assen die het leven vormen van een investering, vanaf zijn intrede in het patrimonium, tot zijn uittrede.

bruxelles

In feite wilt u uw investeringen diversifiëren, of een patrimonium opbouwen, maar u weet niet hoe u moet investeren in vastgoed? U werd al geconfronteerd met tal van onzekerheden in het licht van eventuele verwervingen van verhuurd vastgoed, of u heeft nooit gekozen voor de sector van de investering in huurwoningen omdat u van mening bent dat het een te groot tijdskapitaal vereist, of dat het uw financiële vrijheid te veel zou verminderen; OWN is de oplossing voor u!

Dankzij een diepgaande kennis van de vastgoedmarkt in het algemeen en een constante toegang tot informatie:

 • residentieel vastgoed,
 • nieuw of oud vastgoed,
 • ondernemingsvastgoed,
 • huurwoningen,
 • targeting van activa op de markt maar ook buiten de markt,
 • hechte relatie met marktactoren (notarissen, makelaars, tussenpersonen, enz.),
 • proactieve prospectie in overeenstemming met de criteria van zijn klanten.

en dankzij een expertise in alle gebieden die daaruit voortvloeien:

 • advies inzake patrimoniumbeheer,
 • advies inzake vastgoedinvesteringen,
 • kennis van banken, van de sector van de grondleningen, en van de vastgoedbelasting,

OWN besteedt al zijn energie en al zijn kennis, middelen en vaardigheden aan het zoeken, optimaliseren en beheren van uw vastgoedinvesteringen, of het nu om een eerste investering gaat of dat u al geneigd was om te investeren in steen, en eigenaar bent van een gevestigd vastgoedpatrimonium.